Osnovna Škola "Turbe"21.03.2024

Svjetski dan Downovog sindroma


Danas, u našoj školi, obilježen je Svjetski dan Downovog sindroma, 21.mart. Poremećaj nastaje uslijed viška jednog hromosoma ili dijela hromosoma u jezgri. Naime, kod zdravih osoba, jezgra sadrži 46 hromosoma, odnosno 23 para koji su naslijeđeni od oba roditelja. Naziva se još i poremećaj 21. hromosoma jer upravo na tom hromosomu dolazi do trisomije. Od te činjenice nastao je i datum obilježavanja Svjetskog dana osoba s Downovim sindromom jer 21.03. simbolizira tri hromosoma u 21. paru. Naši učenici, članovi "Psihokutka" zajedno su sa psihologinjom i logopedom pripremili školsku izložbu na ovu temu. Izradom informativnih panoa i letaka cilj nam je prije svega informirati učenike i osoblje naše škole o sindromu Down kao i poticati i razvijati empatiju prema drugom i drugačijem te omogućiti svima što bolju integraciju u naše društvo. Kroz radionicu Biti u tuđoj koži/Biti neko drugi učili smo o glavnim odrednicama poremećaja, osobinama i mogućnostima koje sa sobom nosi Downov sindrom, a cilj radionice također je bio i poticanje empatije i saradljivosti u vršnjačkim odnosima kada su u pitanju drugi ili drugačiji. Osobe s Down sindromom su izrazito tople i emotivne a svakodnevne aktivnosti zajednice, kao i zadatke na radnom mjestu, obavljaju vrlo entuzijastično i predano. U našoj zemlji djeluje nekoliko udruženja koja okupljaju osobe s Down sindromom i njihove roditelje te služe poticanju, poboljšavanju i aktivnom učešću u svim njihovim potrebama. Podržite i vi djecu i osobe sa Downovim sindromom i ne zaboravite 21.marta obući različite čarape, kao univerzalno obilježavanje Svjetskog dana osoba sa sindromom Down. Emina Peco Lozo, psiholog Nedim Subašić, logoped