Osnovna Škola "Turbe"Prava i dužnosti učenika

DUŽNOSTI UČENIKA:

·         UČENICI SU DUŽNI: REDOVNO POHAĐATI NASTAVU, AKTIVNO UČESTVOVATI U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU, REDOVNO IZVRŠAVATI ŠKOLSKE OBAVEZE, NA NASTAVU DOLAZITI UREDNI I PRIKLADNO ODJEVENI, ODRŽAVATI ČISTOĆU I UREDNOST UČIONICA.

·         UČENICI DOLAZE U ŠKOLU PREMA RASPOREDU REDOVNE, DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE, TE RADA VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI 10 MINUTA PRIJE POČETKA NASTAVE. POČETAK NASTAVE ČEKAJU ISPRED ULAZA U ŠKOLSKU ZGRADU AKO JE VRIJEME LIJEPO, AKO JE KIŠNO ILI PADA SNIJEG U HOLU POD NADZOROM DEŽURNIH NASTAVNIKA.

·         UČENICI ULAZE U ŠKOLSKU ZGRADU NA GLAVNI ULAZ NA ZNAK ZVONA UREDANI U REDOVE PO RAZREDIMA/ODJELJENJIMA, BEZ GUŽVE I GALAME. NA SLUŽBENI ULAZ ULAZE SAMO ZAPOSLENICI ŠKOLE.

·         UČENICI SE KROZ HODNIKE I STEPENIŠTE KREĆU DESNOM STRANOM.

·         NA MALOM ODMORU IZLAZAK IZ UČIONICA JE DOZVOLJEN SAMO U SLUČAJU FIZIOLOŠKIH ILI HIGIJENSKIH POTREBA, TE ZA PRELAZAK U FISKULTURNU SALU ILI DRUGI KABINET.

·         ULAZNA VRATA ŠKOLE SU ZATVORENA TOKOM NASTAVE ZA ŠTA SU ZADUŽENI DEŽURNI UČENICI, DEŽURNI NASTAVNICI I POMOĆNI RADNICI (SPREMAČICE I DOMAR).

·         U ŠKOLU NIJE DOZVOLJENO DONOSITI IGRAČKE I DRUGE PREDMETE KOJI KOJI NISU POTREBNI ZA NASTAVU.

·         UČENICI KOJI NE DONOSE PRIBOR ILI OPREMU KRŠE RADNU DISCIPLINU, TE NE IZVRŠAVAJU SVOJE ŠKOLSKE OBAVEZE.

·         ZA VRIJEME NASTAVNOG ČASA UČENIK MOŽE NAPUSTITI ČAS PO ODOBRENJU NASTAVNIKA.

·         PO ZAVRŠETKU ČASA IZ UČIONICE IZLAZI PRVO NASTAVNIK, PA TEK ONDA UČENICI. PO ZAVRŠETKU NASTAVE, POSLIJEDNI ČAS, NASTAVNIK POSLIJEDNJI NAPUŠTA UČIONICU DOK UČENICI MIRNO IZLAZE IZ ŠKOLE BEZ ZADRŽAVANJA U HODNIKU I ŠKOLSKOM DVORIŠTU.

·         UČENIK JE DUŽAN USTAJANJEM POZDRAVITI NASTAVNIKA, UPOSLENIKA ŠKOLE ILI BILO KOJU STARIJU OSOBU KADA NAVEDENE OSOBE ULAZE U UČIONICU.

·         UKOLIKO UČENIK NE MOŽE OSTATI NA NASTAVI IZ NEPREDVIĐENIH ILI PREDVIĐENIH RAZLOGA, A RAZREDNIK MU SE TRENUTNO NE NALAZI  U ŠKOLI DUŽAN JE JAVITI SE DIREKTORU, PEDAGOGU ILI DEŽURNOM NASTAVNIKU. PA TEK ONDA MOŽE NAPUSTITI ŠKOLU. O ODSUSTVU UČENIKA SA NASTAVE OBAVEZA JE OBAVIJESTITI RODITELJA UČENIKA.

·         UKOLIKO UČENIK ZAKASNI NA NASTAVU DUŽAN JE IZVINITI SE NASTAVNIKU KAKO BI MU NASTAVNIK DOZVOLIO PRISUSTVO ČASU.

·         UČENICI SU SVE SVOJE STVARI NOSITI SA SOBOM JER IM ŠKOLA NEĆE NADOKNAĐIVATI IZGUBLJENE STVARI.

·         UČENICI TOKOM NASTAVE SJEDE NA MJESTIMA KOJA IM JE ODREDIO RAZREDNIK ILI PREDMETNI NASTAVNIK.

·         UKOLIKO UČENICI TREBAJU SAČEKATI NEKU OD SEKCIJA ILI POLAZAK AUTOBUSA POSLIJE NASTAVE TO ONDA ČINE U HOLU ŠKOLE.

·         UČENICI SU DUŽNI VODITI RAČUNA O SVOM PONAŠANJU U ŠKOLI. TE NA PUTU OD KUĆE DO ŠKOLE JER SU TUČA, PSOVKE I NEDOLIČNO PONAŠANJE OBLICI KOJI KRNJE LIK UČENIKA TE UGLED RODITELJA I ŠKOLE.

·         UČENICI SU DUŽNI VODITI RAČUNA O ČISTOĆI I ZGLEDU ŠKOLSKOG DVORIŠTA: NE UNIŠTAVATI ZELENE POVRŠINE, NE KIDATI I GAZITI CVIJEĆE, NE OŠTEĆIVATI GRANE I STABLA, TE ŽIVU OGRADU.

·         UČENICI ZA VRIJEME NASTAVE MORAJU ISKLJUČITI MOBITEL, KAKO NE BI OMETALI NASTAVU, JER ĆE IM U PROTIVNOM ISTI BITI ODUZET I VRAĆEN SAMO UZ PRISUSTVO RODITELJA ILI STARATELJA.

·         UČENICI NE SMIJU ULAZITI U FISKULTURNU DVORANU BEZ ADEKVATNE OPREME. U SLUČAJU DA NEMAJU OPREMU DUŽNI SU IZUTI CIPELE ILI PATIKE KOJE SU PRLJAVE I NA STRUNJAČI PRATITI RAD NASTAVNIKA I ŠKOLSKIH DRUGOVA ILI RAD PRATITI SA TRIBINA.

·         UČENICI NE SMIJU ŠARATI PO KLUPAMA ILI ZIDOVIMA, NE SMIJU LOMITI ILI UNIŠTAVATI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ, NE SMIJU BACATI SMEĆE PO UČIONICI ILI ŠKOLI JER U ŠKOLI POSTOJI DOVOLJAN BROJ KORPI ZA SMEĆE.

 

·         UČENICIMA NIJE DOZVOLJEN ULAZAK U ZBORNICU- U ZBORNICU ULAZI ISKLJUČIVO REDAR ILI DEŽURNI UČENIK KAKO BI OSTAVIO RAZREDNU KNJIGU.