Osnovna Škola "Turbe"Spisak odobrenih udžbenika

OSNOVNA ŠKOLA „TURBE“ - TURBE

SPISAK VAŽEĆIH UDŽBENIKA OD I-IX RAZREDA DEVETOGODIŠNJEG OSNOVNOG OBRAZOVANJA U ŠKOLSKOJ 2017/18.GODINI

DATUM:22.08.2017.GODINE

 

1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČKA KUĆA

1.

Čitanka- radni udžbenik

Hadžem Hajdarević, Mirsad Bećirbašić, Belma Dilberović

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

2.

Matematika- radni udžbenik

Boško Jagodić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

3.

Moja okolina- radni udžbenik

Zinaida Livnjak

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

4.

Muzička kultura- radni udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

5.

Likovna kultura- radni udžbenik

Jasna Mujkić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

6.

Vjeronauka

Ibrahim Begović

„El-Kalem“ Izdavački centar Rijaseta

 

 

2. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČKA KUĆA

1.

Čitanka- radni udžbenik

Hadžem Hajdarević, Mirsad Bećirbašić, Belma Dilberović

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

2.

Matematika- radni udžbenik

Boško Jagodić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

3.

Moja okolina- radni udžbenik

Zinaida Livnjak

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

4.

Muzička kultura- radni udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

5.

Likovna kultura- radni udžbenik

Jasna Mujkić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

6.

Vjeronauka

Muamer Tinjak

„El-Kalem“ Izdavački centar Rijaseta

 

 

 

 

3. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČKA KUĆA

1.

Čitanka- radni udžbenik

Hadžem Hajdarević, Mirsad Bećirbašić, Belma Dilberović

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

2.

Matematika- radni udžbenik

Boško Jagodić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

3.

Moja okolina- radni udžbenik

Zinaida Livnjak

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

4.

Muzička kultura- radni udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

5.

Likovna kultura- radni udžbenik

Jasna Mujkić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

6.

Engleski jeziki  DIP IN 3

Mirela Vasić, Maja Mardešić, Olinka Breka

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

7.

Vjeronauka

Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirovac

„El-Kalem“ Izdavački centar Rijaseta

 

 

 

4. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČKA KUĆA

1.

Čitanka- Miris rose

Zehra Hubijar

"Bosanska riječ" Sarajevo

2.

Matematika- radni udžbenik

Boško Jagodić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

3.

Moja okolina- radni udžbenik

Zinaida Livnjak

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

4.

Muzička kultura- radni udžbenik

Selma Ferović

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

5.

Likovna kultura- radni udžbenik

Jasna Mujkić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

6.

Engleski jezik DIP IN4 i radna sveska

Mirela Vasić, Zarifa Kazazović

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

7.

Vjeronauka

Hazema Ništović, Ibro Ništović i Mensur Valjevac

„El-Kalem“ Izdavački centar Rijaseta

 

 

5. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČKA KUĆA

1.

Čitanka-  udžbenik

Šejla Šehabović i Jasminka Šehabović

„Nam „ Tuzla „Vrijeme“ Zenica

2.

Naš jezik

Šejla Šehabović i Jasminka Šehabović

„Nam „ Tuzla „Vrijeme“ Zenica

2.

Matematika- udžbenik

Žarmen Hamidović,Vildana Mujakić i Dijana Kovačević

„Nam „ Tuzla „Vrijeme“ Zenica

3.

Priroda

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević i Žarmen Hamidović

„Nam „ Tuzla „Vrijeme“ Zenica

4.

Društvo

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

5.

Muzička kultura- radni udžbenik

Esad Šuman

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

6.

Likovna kultura- radni udžbenik

Jasna Mujkić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

7.

Engleski jezik DIP IN5 i radna sveska

Mirela Vasić, Zarifa Kazazović

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

8.

Vjeronauka

Mustafa Prljača i Nezir Halilović

„El-Kalem“ Izdavački centar Rijaseta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČKA KUĆA

1.

Čitanka-  udžbenik

Azra Verlašević i Vesna Alić

„Nam“  Tuzla

2.

Naš jezik

Amira i Ismeta Džibrić

"Bosanska riječ" Tuzla

3.

Matematika

Edin Galijatović i Robert Onodi

„Bosanska riječ „Tuzla

4.

Historija

Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

5.

Biologija

Rifet Terzić-Ljiljana Tolić

Isat Skenderović-Minela Pezić

 

„Bosanska riječ „Tuzla

6.

Geografija

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

7.

Kultura življenja

Zijad  Numić, Tatjana N.

 

8.

Tehnička kultura i Dnevnik rada

Sulejman Ljubović, Milan Cvijetanović

Dječija knjiga, Bosanska riječ

9.

Informatika

Suada Numić

„Bosanska riječ“ Sarajevo, Dječija knjiga Sarajevo

10.

Muzička kultura

Senad Kazić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

11.

 Haydi Turkce Ogrenelim 1

prof.dr. Hayati Develi, yrd doc dr Erol Barin, yrd doc dr Cihan Ozdemir, dr Saban Cobanoglu

YUNUS EMERE „Vrijeme“ Zenica

12.

Engleski jezik DIP IN6 i radna sveska

Mirela Vasić, Zarifa Kazazović

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

13.

Njemački jezik

Zlata Maglajlija

Dječija knjiga, Bosanska riječ Sarajevo

14.

Vjeronauka

Emina Grabus i Muamera Bašić

„El-Kalem“ Izdavački centar Rijaseta

15.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Jasna Bajraktarević

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

7. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČKA KUĆA

1.

Čitanka-  udžbenik

Almira Hadžihrustić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

2.

Bosanski  jezik

Almira Hadžihrustić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

2.

Naš jezik

Amira i Ismeta Džibrić

"Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla

3.

Matematika

Boško Jagodić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

4.

Historija

Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić i Vahidin Mehić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

5.

Biologija

Edhem Hasković

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

6.

Geografija

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

7.

Informatika

Suada Numić

„Bosanska riječ“ Sarajevo, Dječija knjiga Sarajevo

8.

Tehnička kultura i Dnevnik rada

Refik Hadžić

„Bosanska knjiga“

Sarajevo

9.

Muzička kultura

Senad Kazić

"Bosanska knjiga" Sarajevo

10.

Engleski jezik - udžbenik

Mirela Vasić i Olinka Breka

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

11.

Njemački jezik-udžbenik

 Zlata Maglajlija

Dječija knjiga, Bosanska riječ Sarajevo

12.

 Haydi Turkce Ogrenelim 2

Haydi Turkce Ogrenelim 2, prof.dr. Hayati Develi, yrd doc dr Erol Barin, yrd doc dr Cihan Ozdemir, dr Saban Cobanoglu

YUNUS EMERE „Vrijeme“ Zenica

13.

Vjeronauka

Ševko Sulejmanović i Safija Husić

„El-Kalem“ Izdavački centar Rijaseta

14.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Jasna Bajraktarević

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČKA KUĆA

1.

Čitanka-  udžbenik

Almira Hadžihrustić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

2.

Bosanski jezik - udžbenik

Almira Hadžihrustić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

3.

Naš jezik

Zdravka Zekić

„Bosanska riječ“ Sarajevo

3.

Matematika - udžbenik

Boško Jagodić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

4.

Historija - udžbenik

Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

5.

Biologija - udžbenik

Dženisa Buljugić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

6.

Geografija - Udžbenik

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

7.

Fizika -Udžbenik

Fahreta Sijerčić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

8.

Hemija

Deniza Tokalija

„Bosnska knjiga“

Sarajevo

9.

Tehnička kultura i Dnevnik rada

Refik Hadžić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

10.

Muzička kultura

Senad Kazić

"Bosanska knjiga" Sarajevo

11.

Likovna kultura- radni udžbenik

Jasna Mujkić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

12.

Engleski jezik - udžbenik

Mirela Vasić, Olinka Breka i Maja Mardešić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

13.

Njemački jezik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ Sarajevo

„Dječija knjiga“ Sarajevo

14.

Haydi Turkce Ogrenelim 3

 prof.dr. Hayati Develi, yrd doc dr Erol Barin, yrd doc dr Cihan Ozdemir, dr Saban Cobanoglu

YUNUS EMERE „Vrijeme“ Zenica

15.

Vjeronauka

Ševko Sulejmanović i Safija Husić

„El-Kalem“ Izdavački centar Rijaseta

16.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Jasna Bajraktarević

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

 

 

 

 

9. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČKA KUĆA

1.

Čitanka-  udžbenik

Azra Velašević i Vesna Alić

"Vrijeme" Zenica

„Nam“ Tuzla

2.

Naš jezik - udžbenik

Amira Džibrić

"Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

3.

Bosanski  jezik- udžbenik

 

 

3.

Matematika - udžbenik

Šefket Arslanagić

"Bosanska riječ“ Sarajevo

„Dječija knjiga“ Sarajevo

4.

Historija

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

"Nam“ Tuzla

„Vrijeme“ Zenica

5.

Biologija

Amela Begić i Jasmina Halilović

"Bosanska knjiga" Sarajevo

6.

Geografija

Greta Župančić

''Nova dječija knjiga“ Sarajevo

7.

Tehnički kultura -udžbenik

Ćamil Ahmetović,SuadaNumić i Nahid Kulenovi

"Vrijeme" Zenica

„Nam“ Tuzla

8.

Tehnička kultura -Dnevnik rada

Ćamil Ahmetović,SuadaNumić i Nahid Kulenovi

"Vrijeme" Zenica

„Nam“ Tuzla

9.

Muzička kultura - udžbenik

Refik Hodžić

"Vrijeme" Zenica

„Nam“ Tuzla

10.

Likovna kultura -udžbenik

Jasna Mujkić

"Sarajevo Publishing" Sarajevo

10.

Engleski jezik  „Challenges 4“ -udžbenik

Asmir Mešić, Michael Davis, David Mower, Anna Sikorzynska

"Buybook" Sarajevo

11.

Engleski jezik „ Challenges 4“ – rana sveska

Amanda Maris

„Buybook“ Sarajevo

12.

Haydi Turkce Ogrenelim 4

 prof.dr. Hayati Develi, yrd doc dr Erol Barin, yrd doc dr Cihan Ozdemir, dr Saban Cobanoglu

YUNUS EMERE „Vrijeme“ Zenica

13.

Osnove demokratije –udžbenik

CIVITAS 2004.god.

Udžbenici u školi

14.

Fizika - udžbenik

dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratović

''Grafex“ Mostar

15.

Fizika – radna sveska

dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratović

„Grafex“ Mostar

16.

Vjeronauka

Emina Grabus, Muamer Neimarlija,,Ahmedina Purković, Melisa Zukić

„El-Kalem“ Izdavački centar Rijaseta

Napomena: Udžbenici su se koristili i prethodne godine osim devetog razreda.

 

DIREKTORICA ŠKOLE

MEDIHA RIĐIĆUDZ1.docx