Osnovna Škola "Turbe"Praznici u FBiH

Zakonom o praznicima (“Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) koji je preuzet i koji se u skladu sa Ustavom Federacije BiH primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi maj i Dan pobjede nad fašizmom.

Prema Zakonu Nova Godina se slavi 1. i 2. januar.

Prvi maj - Praznik rada se slavi 1. i 2. maj.

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Deveti maj – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine praznik i na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

Zakonom o proglašenju 25. novembra  Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

U smislu gore iznesenog, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. mart i Dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. novembar, se slave samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”,broj 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđeno je pravo zaposlenika  da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.

(Preuzeto sa stranice: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike)