Osnovna Škola "Turbe"Pomoćno osoblje

Za čistoću i ugodan boravak učenika i uposlenika naše škole brinu se:

Prezime i ime

Radno mjesto

Mameledžija Semir

Domar

Muslimović Sead

Ložač

Ganić Mirsada

Higijeničar

Halimović Fatima

Higijeničar

Muslimović Zlata

Higijeničar

Odobašić Nasiha

Higijeničar

Karajko Kemal

Higijeničar

Muslimović Sabira

Higijeničar

Maglić-Halep Belmira

Higijeničar

Mehmedović Admira

Higijeničar