Osnovna Škola "Turbe"27.02.2023

Svečana sjednica Opštinskog štaba civilne zaštite


Danas,27.02.2023.godine, je ekipa "Misli mine" zajedno sa direktoricom i pedagogicom pozvana da prisustvuje svečanoj sjednici Opštinskog štaba civilne zaštite povodom 1.marta Dana civilne zaštite Fedracije BiH-Svjetskog dana civilne zaštite.Tom prilikom je Osnovna škola "Turbe" dobila zahvalnicu kao i svi članovi ekipe zajedno sa pedagogicom.Hvala načelniku općine,dr.sci.Kenanu Datoviću, kao i pomoćnici načelnika,mr.Nuri Adilović,te Općinskoj organizaciji crvenog krsta na svesrdnoj podršci koju pružaju ekipi Osnovne škole "Turbe" za osvojene rezultate do državne razine.