Osnovna Škola "Turbe"Renoviranje unutrašnjosti škole


U toku raspusta renovirali smo unutrašnjost škole i dvorište