Osnovna Škola "Turbe"23.10.2017

Renoviranje unutrašnjosti škole


U toku raspusta renovirali smo unutrašnjost škole i dvorište