Osnovna Škola "Turbe"Učenici generacije

Adela Maglić

2019/2020

Amina Čorbić

2018/2019

Adna Salkica

2018/2019

Samra Kozar

2018/2019

Sajra Dervić

2018/2019

Međida Dervić

2018/2019

Benjamin Hodžić

2018/2019

Iman Mešanović

2018/2019

Darian Leko

2018/2019

Harun Melić

2018/2019

Nejra Ridžić

2016/2017

Emira Šakić

2016/2017

Amila Peco

2016/2017

Lejla Salkica

2016/2017

Melina Karupović

2016/2017

Hana Šakić

2016/2017