Osnovna Škola "Turbe"Učenici generacije

Iman Mešanović

2018/2019

Darian Leko

2018/2019

Harun Melić

2018/2019

Nejra Ridžić

2016/2017

Emira Šakić

2016/2017

Amila Peco

2016/2017

Lejla Salkica

2016/2017

Melina Karupović

2016/2017

Hana Šakić

2016/2017

Sara Nešust

2016/2017

Nejla Čelarević

2016/2017

Lejla Lutvica

2016/2017

Amir Ganić

2016/2017

Emira Muslimović

2016/2017

Sejad Gasal

2016/2017

Nejla Selman

2015/2016