Osnovna Škola "Turbe"29.05.2018

ZEOS eko -sistem


Naša škola je osvojila prvo mjesto u skupljanju elektro otpada Ekološka sekcija zajedno sa nastavnicom Amela Salkica