Osnovna Škola "Turbe"ZEOS eko -sistem


Naša škola je osvojila prvo mjesto u skupljanju elektro otpada Ekološka sekcija zajedno sa nastavnicom Amela Salkica